...

Garantija

Programavimo darbams

Visiems mūsų atliktiems programavimo darbams suteikiame garantiją. Tačiau tam, kad galėtume atsakyti už savo suteiktą paslaugą, turime būti tikri, jog automobilis nebuvo paveiktas jokių pašalinių veiksnių, galėjusių sukelti ar paskatinti atsirasti nepageidaujamus rezultatus. Toliau nurodome garantijos sąlygas:

 • Tais atvejais, kuomet po apsilankymo mūsų dirbtuvėse automobilio prietaisų skydelyje užsidegė bet kuri variklio, elektronikos ar išmetimo sistemos patikrinimo lemputė, atsirado variklio darbo nesklandumų, sutrikimų ar pan., jūs įsipareigojate pirmiausia kreiptis į artimiausią Remapo filialą. Garantija negalios, jei prieš atvykstant pas mus automobilis bus apžiūrėtas bet kokiame kitame automobilių servise ar dirbtuvėse.
 • Tam tikrais atvejais, programavimo ar kiti darbai gali būti atliekami, susitariant su automobilio savininku ar kitu atsakingu asmeniu, jog pagal mūsų rekomendacijas, pastarasis turės savo jėgomis ir ištekliais atlikti tam tikrus remonto darbus automobiliui. Tais atvejais, kuomet susitarimo automobilio savininkas nesilaiko, arba nurodytus darbus atlieka per vėlai, garantija negalios.
 • Garantija negalioja ir tais atvejais, kuomet atliekant programavimo darbus, yra rizika, su kuria mes supažindiname automobilio savininką ar atsakingą asmenį ir jis sutinka su įvardinta rizika, jos nepaiso ir pageidauja atlikti programavimo darbus.
 • Suteikiant garantiją mes siekiame pašalinti atsiradusius nepageidaujamus rezultatus, tariamės su su automobilio savininku, bendradarbiaujame. Nepavykus rasti tarpusavio susitarimo, atstatome automobilio parametrus į buvusius atvykimo į mūsų dirbtuves dieną ir automobilio savininkui ar atsakingam asmeniui grąžiname visą sumokėta sumą. SVARBU! Pinigai negrąžinami, jei Remapo koreguota automobilio variklio valdymo bloko programa, buvo nuskaityta, koreguota, perrašyta ir kt. bet kuriame auto servise, dirbtuvėse ar namų sąlygomis.
 • Suteikiame mėnesio laiko pinigų grąžinimo garantiją. Tuo atveju jei persigalvojate ir kreipiatės į mus norėdami grąžinti paslaugą ir atgauti sumokėtus pinigus mes suteikiame mėnesį laiko nuo darbų atlikimo dienos. Būtina sąlyga - pinigai grąžinami, o visi automobilio parametrai atstatomi į prieš tai buvusius.
 • Šios garantijos sąlygos be išimčių galioja visiems Remapo klientams, yra viešai paskelbtos ir prieinamos www.remapas.lt ir kiekvienas turi teisę bei pareigą su jomis susipažinti. Laikoma, kad kiekvienas Remapo klientas, atvykęs į bet kurį filialą yra susipažinęs su garantijos sąlygomis, todėl konstatuojame, jog nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Kilus klausimams apie garantijos suteikimą, visada atsakysime ir konsultuosime.

DPF/FAP filtrų darbams

Išvalytiems filtrams suteikiame garantiją. Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienam besikreipiančiam į mus dėl užsikišusio DPF problemos mes siūlome optimaliausią ir logiškiausią sprendimą atitinkamai pagal esamą situaciją. Vienais atvejais galime rekomenduoti filtrą šalinti, kitais atvejais gali padėti ir valymas.

Mūsų naudojama įranga užsikišusį filtrą išvalo beveik iki naujo, t.y. lieka 2-6 proc. buvusio užsikišimo, tačiau kiek tarnaus filtras po valymo priklauso nuo keleto faktorių. Pirmas veiksnys - automobilio techninė būklė. Tiesa ta, kad dažniausiai DPF užsikemša visai ne dėl “senatvės”, o dėl netvarkingų automobilio agregatų. Turbinos darbas, purkštukai, intercooleris, intercoolerio šlangos, EGR sistema, kolektoriaus sklendės, naudojamo kuro kokybė ir dar daugelis kitų automobilio komponentų, jei veikia neteisingai, yra sugedę ir nefunkcionuoja kaip priklauso, gali nulemti DPF užsikišimą. Net toks mažmožis, kaip sugedęs termostatas gali sutrukdyti vykti DPF regeneracijai, ko pasekoje filtras užsikimš daug sparčiau. Todėl norint, kad išvalytas filtras tarnautų yra labai svarbu, kad automobilio techninė būklė būtų nepriekaištinga (dėl šios priežasties valymą rekomenduojame naujesniems automobiliams).

Kitas filtro tarnavimo laiką įtakojantis faktorius yra automobilio ekploatavimas. Jei automobilis eksploatuojamas trumpais atstumais, dažniausiai miesto ribose, dažniausiai nevyksta arba neįvyksta iki galo DPF regeneracija. Reguliariai automobilį eksploatuojant užmiesčio keliuose, ilgesnį laiko tarpą važiuojant pastoviu greičiu, šiek tiek aukštesnėmis apsukomis, atsiranda visos sąlygos įvykti regeneracijai ir filtrui išsivalyti savaime. Tai prailgina filtro tarnavimo laiką. Dėl šios priežasties filtro valymą rekomenduojame tik vairuotojams, dažnai važinėjantiems tolimesnius atstumus.

Išvada - DPF valymas rekomenduotinas naujesniems, tolimesnius atstumus važinėjantiems automobiliams, kurių techninė būklė yra ideali. Todėl mes būdami objektyvūs ir teisingi negalime vienodos garantijos pasiūlyti visiems automobiliams. Atvykus į mūsų padalinius dėl DPF problemų mes įvertinsime automobilio techninę būklę, pasitarsime su Jumis dėl automobilio ekploatavimo galimybių ir pasiūlysime logiškiausią, optimaliausią problemos sprendimo būdą. DPF valymo atveju, įvertinus automobilio techninę būklę, ridą, važinėjamus atstumus kiekvienam automobiliui suteiksime individualios trukmės garantinį laikotarpį. Atkreipiame dėmesį, kad senesniems kaip 10 m. automobiliams ir automobiliams eksploatuojamiesm išimtinai tik mieste garantijos nesuteikiame ir siūlome rinktis kitus problemos sprendimo būdus. Individualų garantinį taloną gausite atlikus valymo darbus.

Mechaninio remonto darbams

Visiems mechaniniams darbams, atliektiems Remapas autocentras servise suteikiama 6 mėn. garantija, remontui naudotoms naujoms dalims garantija suteikiama kiekvienu atveju individualiai, pagal dalies gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį konkrečiai daliai.

Norėdami pasinaudoti garantija, kreiptikės į Remapas autocentras, kiekvienu atveju suteiksime rekomendacijas kaip įmanoma saugiau atvykti su gedimu iki mūsų. Jums atvykus įvertinsime gedimą, nustatysime darbų atlikimo terminus. Atvykus paprašysime turėti paslaugų pirkimą įrodančius dokumentus, galiojančios Techninės apžiūros pažymos taloną. Garantiniu atveju kompensuojama tik garantinė detalė ir keitimo paslauga susįjusi su defektine detale. Atsitiktiniai ar šalutiniai nuostoliai nekompensuojami.

Garantija negalioja:

 • Jei iki atvykimo pas mus dėl aktualaus gedimo buvo kreiptąsi į kitą servisą;
 • Jei automobilyje buvo atlikti konstrukciniai, programiniai pakeitimai;
 • Jei automobiliui negalioja privaloma techninė apžiūra;
 • Ne naujoms atsarginėms detalėms arba detalėms įsigytoms ne iš mūsų.
 • Nepateikus paslaugos pirkimą įrodančių dokumentų.

Kitos sąlygos:

 • Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo dokumentuose nurodytos datos;
 • Garantija detalėms teikiama tik, jeigu kitos, mazgą (sistemą) sudarančios detalės, atitinka techninius reikalavimus, nėra automobilio mechaninių pažeidimų, dėl kurių gali būti pažeista automobilio kėbulo geometrija;
 • Garantiniu laikotarpiu nustatyti detalės trūkumai taisomi, keičiami nemokamai. Pakeitus detalę, jos garantijos terminas skaičiuojamas nuo pradinės (keičiamos) detalės pardavimo dienos;
 • Garantija naujoms detalėms suteikiama tik tuo atveju, jei jos yra keičiamos Remapas autocentras servise;
 • Garantija nėra taikoma natūraliai eksploatacijos metu susidėvinčioms automobilių detalėms, frikcinių medžiagų sudilimui (stabdžių, sankabos, padangų ir kiti darbiniai paviršiai);
 • Pretenzijos priimamos tik garantiniu laikotarpiu;
 • Garantiniam atvejui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su detalės gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.