Informacinis pranešimas partneriams

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJUS


UAB „Remapas autocentras“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Remapas autocentras“

Mūsų įmonės kodas yra: Kauno g. 140, Marijampolė

Mūsų adresas: 151007930

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs gaunate visapusiškas automobilio apžiūros ir taisymo (autoserviso) paslaugas iš Mūsų įmonės. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus ir Jūsų automobilį.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs privalote Mums pateikti šią informaciją apie save ir/arba Jūsų atstovaujamą asmenį:

 • Identifikacinius duomenis (vardas, pavardė);

 • Kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas);

 • Duomenys apie automobilį (modelis, markė, registracijos nr., kėbulo nr., pagaminimo metai, variklio duomenys).

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, mes negalėsime suteiktu Jums mūsų teikiamų paslaugų.

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos iš kitų šaltinių.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus ir/ar Jūsų atstovaujamą asmenį teisėtai, nes:

 • Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų informaciją pranešimo 3 skyriuje numatytais tikslais (GDPR 6 str. 1 d. a p.);

 • Jūsų informacija yra reikalinga paslaugų teikimui vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

 • Jūsų informacija yra reikalinga tam, kad užtikrintume atitiktį įstatymų reikalavimams (GDPR 6 str. 1 d. c p.).

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautrių duomenų apie Jus nerenkame.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs ir/ar Jūsų atstovaujamas asmuo nėra profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus ir/ar Jūsų atstovaujamą asmenį gali būti perduodama:

 • Valstybės ir vietos savivaldos institucijoms tais atvejais ir tokia apimtimi, kaip numatyta teisės aktuose;

 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);

 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

 • Mūsų įmonę audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;

 • Mūsų įmonės vadovui.

10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus ir/ar Jūsų atstovaujamą asmenį saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus ir/ar Jūsų atstovaujamą asmenį;

 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus ir/ar Jūsų atstovaujamą asmenį;

 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus ir/ar Jūsų atstovaujamą asmenį;

 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ir/ar Jūsų atstovaujamą asmenį ar jos ištrynimą;

 • Ginčyti Jūsų ir/ar Jūsų atstovaujamo asmens informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;

 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų ir/ar Jūsų atstovaujamo asmens duomenis;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą, gali padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@remapas.lt arba telefonu +37063455552.