Informacinis pranešimas partneriams

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE SAVO TIEKĖJUS IR/AR PARTNERIUS FIZINIUS ASMENIS


UAB „Remapas autocentras“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Remapas autocentras“

Mūsų įmonės kodas yra: Kauno g. 140, Marijampolė

Mūsų adresas: 151007930

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate su Mumis sudaryti sutartį arba Mes esame su Jumis sudarę sutartį. Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos numeris, verslo liudijimo numeris, PVM kodas ir pan.);

 • Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

 • Kita informacija, reikalinga sutarties sudarymui ir vykdymui (sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan.)

Teisės aktų numatytais atvejais, Mes taip pat galime paprašyti Jūsų duomenų apie teistumą ir/ar Jūsų asmens tapatybės dokumento kopijos.

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes galime gauti informaciją apie Jūsų įsiskolinimus tretiesiems asmenims, jei antstolis atsiųstų mums nurodymą dėl lėšų išieškojimo iš Jūsų.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

 • teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms (VMI, SODRAI, muitinei ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;

 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, marketingo ir pan.);

 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

 • klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti;

 • Mūsų įmonę audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;

 • Mūsų įmonės vadovui.

10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;

 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą, gali padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@remapas.lt arba telefonu +37063455552.